Monday, April 16, 2012

JEMAAH MENTERI RASULULLAH S.A.W DALAM KERAJAAN ISLAM MADINAH.

Posted by UPP DPMZ On 1:55 PM No commentsDi dalam islam tidak ada istilah atau dasar yang dinamakan sekularisme iaitu dasar pemisahan agama dengan politik serta pentadbiran.Di zaman generasi pertama islam ,pentadbiran negara berpusat di masjid.Antara urusan masjid dan kenegeraan kedua-duanya berjalan seiring.

Sesungguhnya sekularisme bukan berasal dari tradisi islam tetapi berasal dari tradisi kristian barat. Kerajaan islam Madinah adalah tamadun yang terbaik di dunia kerana keseimbangan antara elemen rohani dan aspek kenegaraan.Kehebatan tamadun ini yang diasaskan oleh manusia yang paling hebat dan mulia di dunia iaitu Rasulullah serta penyusunan gerak kerja organisasi yang sistematik membuktikan islam perlu dibangunkan secara gerak kerja yang kolektif dan berjamaah.Ianya bukti bahawasanya islam itu syumul meliputi segenap aspek kehidupan.

Berikut adalah ‘Jemaah menteri Rasulullah’ yang menjalankan pentadbiran islam di Madinah:

Ketua Negara : Nabi Muhammad Sallahualahiwassalam

Menteri-menteri : Saidina Abu Bakar al-Siddiq

Saidina Umar al-Khattab

Hakim Mahkamah : Saidina Abdullah bin Naufal dan lain-lain.

Majlis perwakilan :

Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib

Saidina Abu Bakar al-Siddiq

Saidina Umar Al-Khatab

Saidina Ali bin Abi Talib

Saidina Abdullah bin Mas’ud

Saidina Huzaifah al-Yaman

Saidina Abu Zar al-Ghifary

Saidina Miqdad al-Aswad

Saidina Bilal bin Rabah

Saidatina Aisyah bin Abu Bakar

Mengenai urusan eksekutif ianya dijalankan seperti berikut:

Bendahari Negara : Saidina Abu Ubaidah al-Jarrah

Jurubahasa : Saidina Zaid bin Thabit

Setiausaha Negara : Saidina harith bin auf al- Marj

Saidina Hanzhan bin Rabi’(wakil)

Setiausaha-setiausaha:

1.Dalam Negeri:

Saidina Abu Dajnah al-Saadi Siba bin Urfazhah

2.Luar Negeri:

Saidina Ali bin Abi Talib(hubungan persahabatan)

Saidina Abdullah bin Arqam(hubungan luar negeri)

Saidina Shurabil bin Hasanah(surat-surat perwakilan)

3.Pertahanan

Saidina Abdullah bin Jahsy

Saidina Ubaidah bin Harith dan lain-lain.

4.Ekonomi

Saidina Huzaifah al-Yaman(pertanian)

Saidina Al-Mughirah bin Abu Shu’bah(perdagangan dan tranksaksi)

Saidina Husain bin Numair(perdagangan dan tranksakasi)

Saidina Ilal bin Utbah(pendaftaran dan perusahaan penduduk)

Saidina Abdullah bin Arqam(pendaftaran dan perusahaan penduduk)

5.Kewangan dan sosial

Saidina Zubair Al-Awwam(zakat)

Saidina Jahm bin al-Syalt(zakat)

Saidina Mui’qib bin Fatimah (penghasilan lain)

Saidina Kaab bin Umar al-Ansari(pengeluaran negara)

6.Pendidikan

Saidina Hakam bin Saad(guru di Madinah)

Saidatina Syifa dan Ummu Sulaiman(guru wanita)

Saidina Ubaidah bin Syamit(guru agama)

7.Kesihatan

Saidina Harith bin Kindah

Saidina Rufidah al-Islami

8.Penerangan :

Saidina Hassan bin Thabit(penyair)

Saidina Abdullah bin Ruwahah(penyair)

Saidina Kaab bin Malik(penyair)

Saidina Thabit bin Qais(juru penerang)

Saidina Muaz bin Jabal(juru hukum halal haram)

Saidina Abdullah bin Abbas(penafsir al-Quran)

Saidina Zaid bin Thabit( juru hukum mirath)

Saidina Abdullah bin Masu’d(penghimpun al-Quran)

Saidina Ubbay bin Kaab(penghimpun al-Quran)

9.Keamanan dan pengawasan(hisbah) :

Saidina Qais bin Saad bin Ubadah(pengawasan)

Saidina Umar al-Khattab(pengawasan susila)

10.Perkhidmatan Awam

Saidina Uthman bin Affan

Pencatat al-Quran:42 orang

Protokol:10 orang

Penolong peribadi:Saidina Huzaifah al-Yaman

Gabenor-gabenor Wilayah:

1.Saidina Utab bin Usaid(Makkah)

2.Saidina Bazan bin Sasan(Yaman)

3.Saidina Khalid bin Said Al-Ass(Najran)

4.Saidina zaid bin Lubaid(Hadramaut)

5.Saidina Abu Musa Al-asyari(maghribi dan Aden)

6.Saidina Muaz bin jabal(Yaman)

7.Saidina Ya’ala bin Umaiyah(al-Jundi)

8.Saidina Umar bin Shihar al-Hamdani(Hamdan)

9.Saidina Amru bin Hazmin(Hajran)

10.Saidina Zahir bin Abi Halah(aka dan Asya’rin)

11.Saidina Abu ufyan bin harb(Najran)

12.Saidina Akashah bin Thur(Sakasik dan Sakun)

13.Saidina Illal bin Hadhrami(Bahrin)

14.Saidina Yazid bin Abi Sufyan(Tihamah)

15.Saidina Amru bin Al-Ash(Oman)

16.Saidina Wail bin Hajr al-Hamdani(Hadrahamaut)

17.Saidina Abu Bakar as-Siddiq(memimpin ibadah haji pada tahun 9 H yang bertaraf Gabenor)

Duta-duta dan perwakilan istimewa : 23 orang

0 comments:

Sahabat